Financiële consequenties van een echtscheiding

Financiële consequenties van een echtscheiding

Een onderwerp waar veel gescheiden stellen vroeg of laat na de scheiding ruzie over krijgen is de financiële consequenties van een scheiding. Daarom is het verstandig om daarover zo snel mogelijk afspraken te maken en te laten vastleggen in een convenant. Je kunt daarbij hulp krijgen van een scheidingsmediator. Die is op de hoogte van alle richtlijnen voor de verdeling van de bezittingen, schulden, het pensioen en verzekeringen, en de alimentatieberekening. Als alle consequenties op financieel vlak zijn vastgelegd kun je een budgetplanning maken. Dan ontstaan er nooit misverstanden, nu of in de toekomst.

Alimentatie

Bij een scheiding kunnen de beide partners aanspraak maken op alimentatie, de zogenaamde partneralimentatie. Daarnaast kan er kinderalimentatie worden geëist. Bij het berekenen van de hoogte van de alimentatie wordt gebruik gemaakt van de landelijke richtlijnen, die vastgelegd zijn in de Trema-normen. Die worden gehanteerd door scheidingsmediators, advocaten, rechters, financieel experts en alle andere specialisten die adviseren bij scheidingen. Het uitgangspunt is, dat beide partners goed in hun levensonderhoud moeten kunnen voorzien, en er wordt gekeken welk bedrag daarvoor nodig is. Een goede afspraak is essentieel, want als beide partners zich na de scheiding goed kunnen redden is dat beter voor alle betrokkenen.

Alimentatie berekenen voor ondernemers

Het berekenen van de hoogte van de alimentatie is op zich al een ingewikkelde zaak, maar het wordt nog lastiger als één van de partners zelfstandig ondernemer is. De hoogte van de alimentatie is dan afhankelijk van hoe zaken in het verleden zijn geregeld. Wat is bijvoorbeeld de bedrijfsvorm? Zijn er ooit huwelijkse voorwaarden opgesteld? Welke waarde heeft het bedrijf? Wat zijn de gevolgen als het bedrijf wordt opgesplitst of bij een management buy-out? En tenslotte: kan het bedrijf nog wel blijven voortbestaan als er voor een bepaalde vorm van alimentatie wordt gekozen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *